2012-06-07

Externa nyheter

Debatt: Forskningen måste bidra till att klimatmålen uppnås

På DN Debatt skriver Lena Ek, Miljöminister.

Efter Riksrevisionens kritik. Varje år lägger staten två miljarder på klimatforskning. Men det är oklart i vilken mån forskningen faktiskt stöder politikernas uppsatta klimatmål. Därför kommer vi i kommande budgetpropositioner att ge en samlad bild av klimatforskningens resultat.

Läs hela