2012-03-14

Externa nyheter

Debatt: Försvaret bidrar till höga elpriser i Sydsverige

Anders Lyberg med flera skriver på Newsmill:

Det är orimligt att Försvarsmakten genom att motarbeta en vindkraftspark i Hanöbukten hindrar de låga elpriser som krävs för jobbens skull. Försvaret och vindkraften kan samsas.

Läs hela