2015-03-19

Externa nyheter

Debatt: Försvaret försvårar för Sveriges energiproduktion

Sverige har stora möjligheter att bygga ut energiproduktionen och att få en bättre balans mellan produktion och konsumtion i riket. Så varför gör vi då inte detta? Jo, bland annat för att försvarsmakten säger nej med argument som känns lika ålderdomliga som egendomliga.

Läs hela