2012-03-02

Externa nyheter

Debatt: Fyra punkter för levande landsbygd

Håkan Larsson, ordförande och Leif Olsson, vice ordförande, båda (C) Krokoms kommun, skriver på debatt i Länstidningen:

Befolkningen i Sverige koncentreras allt mer. Storstadsområdena växer kraftigt, medan invånarantalet i landsbygdsområdena på de flesta håll minskar. Även om Krokoms kommun, glädjande nog, klarar sig förhållandevis väl behövs nu en offensiv politik för att ge Jämtlands län, och inlandet i övrigt, bättre förutsättningar att växa. Hela landet måste ges likvärdiga möjligheter att leva och utvecklas.

Läs hela