2021-06-01

Externa nyheter

Debatt: Gävleborg behöver utbyggd vindkraft

Regionens basindustri och transportsektor har påbörjat en nödvändig och mycket snabb utfasning av fossil energi som är nödvändig för att bibehålla positionen som en av världens främsta industriregioner.

Läs debattartikeln i GD.