2020-06-11

Externa nyheter

Debatt: ”Ge besked om havsvindkraft – och fyra andra förslag för en grön omställning”

Klarare besked om vindraftsbyggen till havs och en större tyngd för klimatnytta i tillståndsprocesser.– det är två av fem konkreta förslag för att undanröja onödiga hinder för en grön omställning, skriver Linda Burenius, 100% Förnybart.

Läs debattartikeln från NyTeknik.