2012-04-27

Externa nyheter

Debatt: Ge den förnybara energin en rättvis chans

Isabel Enström, ordförande Miljöpartiet de gröna Gotland; Lise Nordin riksdagsledamot (MP) energipolitisk talesperson, skriver på debatt i Gotlands Tidning:

Nypelius och Åkesson (C) påstår i GT 23/4 att kärnkraften inte subventioneras utan att svara på vår fråga: vem betalar om det sker en kärnkraftsolycka? Att påstå att kärnkraften står på egna ben är oärligt när det med regeringens beslut är svenska folket som får agera försäkringsbolag om det sker en olycka. Det är ett hån att regeringen begränsar kärnkraftsindustrins kostnad för olycka till 11 miljarder kronor när vi vet att Fukushima kommer kosta minst 100 gånger mer. Allt annat än att kärnkraftsindustrin betalar den fulla kostnaden om det sker en olycka är en subvention.

Läs hela