2012-04-10

Externa nyheter

Debatt: Havsbaserad vindkraft en outnyttjad möjlighet

Charlotte Bergqvist, WPD Offshore, skriver på debatt på Energinyheter.se:

Behovet av el kommer att öka. Nyligen publicerade EU rapporten ”Energy Roadmap 2050” som innehåller scenarier för Europas energisystem. I samtliga scenarier bedöms användningen av elektricitet att öka, även i det mest energisparande scenariot. Samtidigt kommer mer än hälften av EU:s elanvändning fortfarande från fossila bränslen. Vår kontinent står inför en utmaning vars omfattning kan vara svår att överblicka.

Läs hela