2012-03-06

Externa nyheter

Debatt: Havsbaserad vindkraft får ner elpriserna

Klaus Steen Mortensen, president, Vestas Northern Europe AB, Anders Lyberg, vd, VindIn AB, Göran Dalen, vd, wpd Offshore och Anders Nilsson, projektledare för Blekinge Offshore, Vingkraft AB, replikerar på debatt i Dagens Nyheter:

Vi behöver en öppen diskussion om hur vi långsiktigt ska trygga tillgången på el och låga elpriser för industrin och för Sveriges konsumenter. Därför bör frågan om vindkraft och havsbaserad vindkraft specifikt vara en angelägenhet för Mikael Odenberg och för den svenska regeringen, skriver företrädare för vindkraftsindustrin i en replik. 

Läs hela