2014-01-07

Externa nyheter

Debatt: Havsvind framtidens energi

Det byggs stora volymer havsbaserad vindkraft utanför Europas kuster. Men den kan stå på max 40 meters djup vilket begränsar var det kan byggas. Därför bör Sverige satsa på flytande vindkraftverk, skriver Johan Sandberg, globalt ansvarig för offshore förnybar energi, DNV GL.

Läs hela