2013-02-11

Externa nyheter

Debatt: Höjt pris på utsläppsrätter räddar EU:s klimatverktyg

Debattartikel av Lena Ek, miljöminister.

Dagens låga pris på utsläppsrätter minskar EU:s möjligheter att nå klimatmålen. Genom att vänta med försäljningen av 900 miljoner utsläppsrätter kan priset kortsiktigt höjas. Vi stöder det initiativet och nu är det viktigt att stora länder, ­däribland Tyskland, redovisar sin hållning, skriver miljöminister Lena Ek.

Läs hela