2011-10-13

Externa nyheter

Debatt: Holmön behöver behöver arbetstillfällen

Göran Burén, Holmöbo och författare skriver på debattsida  i Västerbottens Kuriren: Den tragedi det skulle innebära att en 500-årig tradition av bofast befolkning på Holmön går under väger mycket tyngre än de ingrepp i naturen som vindkraften medför. Om vindkraftverken räddar tillvaron för Holmöbor och dessutom får folk att flytta till ön för att få arbete – samtidigt som detta bidrar till det fossilfria och hållbara samhället – så kommer jag att kunna fördra vindkraftverkens olägenheter.

Läs hela