2012-08-30

Externa nyheter

Debatt: I Sverige har andra energiformer större nackdelar än el

Ledare i Västmanlands Länstidning.

Regeringen gör en välkommen prioritering av järnvägen. Där ses eldrift som miljövänlig, men när det gäller glödlampor anses elförbrukning som något så allvarligt att det krävs ett förbud. En gång i tiden gällde det att hålla budgeten hemlig innan den i sin helhet presenterades av finansministern. Läckor bekämpades. Nu gäller det i stället att maximera genomslaget för alla de nya förslagen.

Läs hela