2014-05-19

Externa nyheter

Debatt: Industrin naiv i energifrågan

Politikerna har ännu inte klarat av att lösa energifrågan långsiktigt och Sverige riskerar elunderskott. En stor effektbrist kan bara hanteras genom frånkoppling av elkunder, vilket givetvis inte är acceptabelt i ett modernt samhälle, skriver Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät.

Läs hela