2017-07-07

Externa nyheter

Debatt: Inga väljare går förlorade genom att ta klimathotet på allvar

Enligt en SIFO-undersökning tror 46 procent av svenskarna att deras livskvalitet kommer att påverkas positivt av en omställning till ett fossilfritt Sverige.
Kilometerskatt på lastbilstrafik, flygskatt, bilfria zoner i innerstan och utbyggnad av vindkraft är exempel som mött motstånd.

Läs mer här