2013-03-25

Externa nyheter

Debatt: Kall-bygden varmare med vind

Att vatten är tyngst vid cirka fyra grader är allmänt känt. Att smältvatten av den orsaken flöt på ytan av sjöarna till utloppen före regleringarna, är kanske inte lika känt. Efter regleringarna samlas vårarnas smältvatten i sjöarna. I sjöar som Torrön och Juvuln som sänks med 8–12 meter under vintern tar det lång tid innan ytvattnet nått samma temperaturer som i gamla tider.

Läs hela