2012-10-01

Externa nyheter

Debatt: Kärnkraften är dyr och miljöfarlig

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, med flera skriver på debatt i Norrbottens Kuriren.

Naturskyddsföreningen lät göra en opinionsundersökning tidigare i år stod det klart att endast 20 procent av svenskarna i första hand ville satsa på ny kärnkraft. 73 procent ville hellre satsa på förnybar energi eller energieffektivisering. Kärnkraften är dyr och miljöfarlig, lätt att ersätta och allt mindre populär – tiden är därför mogen för våra politiker att sluta en energiuppgörelse med 100 procent förnybar energi.

Läs hela