2013-01-07

Externa nyheter

Debatt: Kärnkraften bör bytas mot vindkraft

Olof Sandström skriver på debatt i Linköpings Tidning.

Vindkraft är en förnyelsebar och ren energi helt fri från avfall och ett utmärkt bra bidrag till vår energiförsörjning, vinden är helt gratis över hela vårt avlånga land. Och kommer att bidra till att vi kan avveckla kärnkraften.

Kärnkraften bör bort så fort som möjligt. Den utgör ett hot mot allt levande både människor och djur, den kan förstöra ett helt land, även grannländer. Ingen försäkring gäller vid kärnkraftshaveri.

Läs hela