2012-08-14

Externa nyheter

Debatt: Kärnkraftsutredning sätter krokben för förnybar energi

Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson, skriver på debatt i Folket.

Sverige står inför ett vägval. Ska vår framtida el komma från vindkraft, solenergi och andra förnybara källor eller ska den komma från kärnkraft? I världen är det den förnybara energin som växer snabbast och det avvecklas fler kärnkraftverk än det byggs nya. Mot den globala trenden är det olyckligt att regeringen nu tvingat Vattenfall att utreda ny kärnkraft.

Läs hela