2012-08-14

Externa nyheter

Debatt: Kärnkraftsutredning sätter krokben för förnybar energi

Sverige står inför ett vägval. Ska vår framtida el komma från vindkraft, solenergi och andra förnybara källor eller ska den komma från kärnkraft? I världen är det den förnybara energin som växer snabbast och det avvecklas fler kärnkraftverk än det byggs nya. Mot den globala trenden är det olyckligt att regeringen nu tvingat Vattenfall att utreda ny kärnkraft. Nyligen rapporterades att Vattenfall lämnat in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten som ett nästa steg i processen att eventuellt ersätta befintlig kärnkraft. Ett steg som kommer att försena utbyggnaden av den förnybara energin. Att ägna åratal åt att utreda om kärnkraft är lönsamt är onödigt, vi har nämligen svaret från andra länder. Kärnkraft är osäkert och olönsamt.