2012-08-08

Externa nyheter

Debatt: Klimatförändringar i Gävleborg borde vara väckarklocka

Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ och Pär Holmgren, meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor, skriver i Arbetarbladet.

Många tror att den globala uppvärmningen sker snabbare i utvecklingsländer än i Sverige. Det stämmer inte. Medeltemperaturen i Gävleborg har under de senaste tio åren, 2002–2011, i genomsnitt varit 1,1 grader högre än under den internationellt använda jämförelseperioden 1961–1990. Det är väsentligt mer än motsvarande globala temperaturökning som uppgick till 0,46 grader.

Läs hela