2012-08-13

Externa nyheter

Debatt: Klimatförändringar i Västmanland går fort

Linda Burenius Magnusson, vd för O2 vindkraftskooperativ och Pär Holmgren, meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor, skriver på debatt i Västanmanlands länstidning.

Många tror att den globala uppvärmningen sker snabbare i utvecklingsländer än i Sverige. Det stämmer inte. Medeltemperaturen i Västmanland har under de senaste tio åren, 2002–2011, i genomsnitt varit 1,1 grader högre än under den internationellt använda jämförelseperioden 1961–1990.

Läs hela