2012-08-09

Externa nyheter

Debatt: Klimatförändringar på ön borde vara väckarklocka

Linda Burenius Magnusson, vd för O2 vindkraftskooperativ och Pär Holmgren, meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor, skriver på helagotland.se.

Många tror att den globala uppvärmningen sker snabbare i utvecklingsländer än i Sverige. Det stämmer inte. Medeltemperaturen på Gotland har under de senaste tio åren, 2002-2011, i genomsnitt varit 1,1 grader högre än under den internationellt använda jämförelseperioden 1961-1990.

Läs hela