2012-08-14

Externa nyheter

Debatt: Klimatfrågan kräver en ny global etik

Anders Wijkman, rådgivare SEI, v ordf Romklubben, Annika Carlsson-Kanyama, forskningschef FOI, Svante Axelsson generalsekr i SNF, med flera skriver på debatt i Göteborgs Posten.

Klimatfrågan kan inte lösas av enbart ny teknik. Vi behöver också diskutera på vilka grunder vi tar oss rätten att försämra livsbetingelserna för redan fattiga människor och kommande generationer genom att släppa ut stora mängder växthusgaser, skriver bland andra Billy Larsson i nätuppropet Radikalisera klimatpolitiken nu.

Läs hela