2012-05-22

Externa nyheter

Debatt: Klimathotet som möjlighet

Åsa Romson (MP)Språkrör, Karolina Skog (MP), Kommunalråd Malmö stad, Lari Pitkä-Kangas (MP),Kommunalråd Malmö stad, skriver på debatt i Kvällsposten.

Öresundsregionen måste fortsätta att utvecklas. Vikten av innovationer, företagande och utbildning/forskning kan inte nog understrykas. Därför bjöd Miljöpartiet in till ett seminarium på Ekocentrum i går. Tillsammans med företag, forskare och Danmarks klimatminister Martin Lidegaard talades om klimatansvar och gröna jobb i Öresundsregionen – utifrån regionens, näringslivets, akademins samt politikens perspektiv.