2012-11-05

Externa nyheter

Debatt: Klimatkamp både här och där

Koldioxidutsläppen måste ner. Fram till år 2050 behöver de samlade utsläppen minska med 85 procent för att drastiska temperaturhöjningar ska kunna undvikas. Men fortfarande pekar kurvan uppåt. I takt med att många av världens länder reser sig ur fattigdom, arbetsprocesser effektiviseras, fler människor kan läsa i elektriskt ljus eller kommunicera via datorer och telefoner, så fortsätter utsläppen att öka.

Läs hela