2015-01-16

Externa nyheter

Debatt: Klimatsans handlar om snabba och effektiva utsläppsminskningar

Klimatet är vår tids ödesfråga. FN:s klimatpanel slår fast att vår klimatpåverkan måste halveras till mitten av seklet och i princip vara noll vid nästa sekelskifte, för att vi ska kunna hålla temperaturhöjningen inom två grader jämfört med förindustriell tid och minimera risken för omfattande klimatrelaterade katastrofer.

Läs hela