2012-02-06

Externa nyheter

Debatt: Klippa elkablarna till omvärlden är skadligt för Sverige

Att Sverige skulle gynnas av att behålla elen vi producerar inom rikets gränser är ett kortsiktigt och snävt nationellt perspektiv. Det skulle tvärtom vara skadligt. Regeringens inriktning är tydlig: Sverige ska bidra till en fungerande nordisk slutkundsmarknad, skriver energiminster Anna Karin Hatt i Ny Teknik.

Läs hela