2012-02-20

Externa nyheter

Debatt: Klippa elkablarna till omvärlden är skadligt för Sverige

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, ski ver på debatt i Ny Teknik:

Sverige är ett land vars välstånd till stor del bygger på vår exportindustri. Export och fria marknader har varit, och är, en av grunderna för det välfärdssamhälle vi lever i. Som land är vi beroende av transparens, öppenhet och en frånvaro av hinder och gränser på marknaden. Marknadsekonomin är grunden för välfärden.

Läs hela