2011-11-20

Externa nyheter

Debatt: Kol och kärnkraft behövs för att avvärja klimathotet

Filip Johnsson, professor,Uthålliga Energisystem, Chalmers skriver på DN debatt: Utsläppen av koldioxid fortsätter att öka globalt. Det behövs därför ett kraftfullt politiskt initiativ och ett radikalt nytänkande för att avvärja klimathotet. Svensk och europeisk energidebatt och -politik baseras fortfarande på att vi kan välja mellan olika tekniker och åtgärder. Detta är fel. Om vi ska ha en chans att klara utsläppsminskningarna behövs samtliga energislag inklusive kärnkraft och kolkraftverk med teknik för avskiljning och lagring av koldioxid.

Läs hela