2013-06-19

Externa nyheter

Debatt: Kommunalt veto sinkar vindkraftsutbyggnad

Miljöbalken ger kommuner vetorätt vid vindkraftsetableringar. Detta efter en lagändring med syfte att förenkla tillståndsprocessen för vindkraftsverk. Många vindkraftsaktörer vittnar om motsatt effekt och rättsosäkerhet. Så skriver Annette Eriksson, vd på vindkraftföretaget Vasavind i Entreprenör.

Läs hela