2011-12-07

Externa nyheter

Debatt: Korkad energipolitik

Göran Bryntse, Tekn Dr och Svensk ledare av EU-projektet REPA skriver i Länstidningen:

Sivert Göthlin, före detta direktör i Vattenfall, anser felaktigt i lördagens LT att vindkraften är dyr och koldioxidfri. All elproduktion orsakar koldioxidutsläpp i ett livscykelperspektiv. Det framgår av en studie vid Stanforduniversitetet, ”Review of solutions to global warming, air pollution and energy security”, publicerad i ”Energy and Environmental Science”, 2009, nummer 2, sidorna 148 – 173 med 117 vetenskapliga referenser. I studien studeras nio olika elproduktionsalternativ.

Läs hela