2013-08-30

Externa nyheter

Debatt: Kraften i det förnybara

Anna-Karin Hatt, (C) IT- och energiminister och Majvor Sjölund, (C) distriktsstyrelsen Norrbotten, skriver på debatt i Norrländska socialdemokraten.

När utbyggnaden av  den första etappen i Markbygden nu tar fart för det som ska bli en av världens allra största vindkraftsparker så innebär det att Norrbotten går i bräschen för energiomställningen. Tack vare Markbygdens vindkraftpark kommer Sverige att få mycket ny förnybar el, samtidigt som det leder till hållbar utveckling som ger fler människor möjlighet att arbeta och bo i Piteå kommun.

Läs hela