2012-03-26

Externa nyheter

Debatt: Kraftigt överdriven oro för neodym

Göran Sidén, lektor elkraftteknik, Högskolan i Halmstad, skriver på debatt i Ny Teknik:

Oron för användningen av den sällsynta jordartsmetallen neodym i vindkraftverk är kraftigt överdriven. Först i år har verk med generatortypen rests i Sverige. Det bästa vi kan göra för att minska miljöbelastningen från vår energianvändning är att hushålla bättre, skriver Göran Sidén, lektor högskolan i Halmstad.

Läs hela