2012-04-25

Externa nyheter

Debatt: KVA har tyvärr missuppfattat vindkraftens möjligheter

Lennart Söder, proffessor i elkraftsystem vid KTH, replikerar på Second Opinion:

I Svenska Dagbladet skriver Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott, KVA-E, ett inlägg under rubriken ”Meningslös satsning på vindkraft”. Tyvärr har KVA-E missuppfattat vindkraftens möjligheter.

Läs hela