2013-10-23

Externa nyheter

Debatt: Kvothöjning krävs för en fortsatt stark utbyggnad av vindkraften

Matthias Rapp i intervju med Second Opinion.

Som elcertifikatsystemet ser ut just nu kommer vindkraften att få svårt att fortsätta byggas ut i nuvarande takt. Energimyndigheten har ännu inte sagt något om vad de kommer föreslå regeringen att förändra i systemet, men att det blir en kvotjustering det är jag säker på. Om den ändå inte blir av så ser det mörkt ut, det krävs en kvothöjning för en fortsatt stark utbyggnad av vindkraften, säger Matthias Rapp.

Läs hela