2013-04-03

Externa nyheter

Debatt: Landsbygden en tillgång för Sverige

Jonas Sjöstedt, (V), skriver på debatt i Norra Västerbotten.

Om hela Sverige ska leva krävs det att man ger upp övertron på den fria marknaden.

Vänsterpartiets arbetsgrupp för landsbygdsfrågor har presenterat en rapport med konkreta förslag på hur Sverige kan bli ett land där man har förutsättningarna att leva ett rikt liv, även utanför tätorterna.

Läs hela