2011-09-09

Externa nyheter

Debatt: Landsbygden är grundbulten i Sverige

Jonas Sjöstedt (V) och Ulla Andersson (V) skriver i Sundsvalls tidning: Storstäder skulle inte klara sig utan landsbygden och dess tillgångar som förser städernas befolkning med allehanda basvaror, därför måste vi satsa på landsbygden.

Läs hela