2013-02-26

Externa nyheter

Debatt: Landsbygden självklar vinnare i ett sammanhållet Sverige

Jonas Sjöstedt (V) skriver på debatt i Piteå Tidning.

Vänsterpartiet har under det senaste året varit synligare än vanligt i frågor som rör landsbygden. Många förslag har vi drivit sedan länge, men vi är också i full färd med att arbeta fram ett helt nytt program på området. Det ska utmynna i konkreta, genomförbara lösningar och förslag. Det finns en enorm potential i landsbygdssverige. Utmaningen står i att finna en modell som gynnar landsbygden, samtidigt som Sverige hålls ihop.

Läs hela