2012-06-19

Externa nyheter

Debatt: Landstinget ska vara klimatneutralt

I Corren skriver Mats Johansson, (S) Catarina Engström, (MP) Emil Broberg, (V).

När vi i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterar vårt budgetförslag för landstinget ligger fokus på att skapa en köfri och jämlik vård i ett klimatneutralt landsting.

Läs hela