2012-12-17

Externa nyheter

Debatt: Långt mindre utsläpp – svårt men inte omöjligt

Ledare i ekuriren.se.

Vindkraft, kärnkraft, ökad skogstillväxt, elbilar och avskiljning av koldioxid ur rökgaser är omstridda men ofrånkomliga. Kan vi gå från relativt låga utsläpp ner mot nollutsläpp – och ändå ha livskraftig ekonomi och bevarad välfärd? Frågan måste ställas och besvaras.

Läs hela