2013-06-11

Externa nyheter

Debatt: Låt elen produceras av solen och vindarna

Svante Säwéns ledare i Dagbladet.

Betänk följande: ”Solinflödet till jorden är i runda tal 10 000 gånger större än hela världens samlade energianvändning. Vi kan försörja hela världen på en god materiell standard med förnybar energi.”

Läs hela