2013-03-22

Externa nyheter

Debatt: Låt inte Folkpartiet styra energipolitiken

Lise Nordin och Gustav Fridolin, båda (MP), skriver på debatt i Eskilstuna Kuriren.

Både Centerpartiet och Miljöpartiet har länge sett den förnybara energins möjligheter för att nå ett hållbart energisystem och skapa nya gröna jobb. Förnybar energi som sol, vind och bioenergi står för en stor del av de jobb som nu skapas i Europa. I Tyskland är det fler människor som arbetar med förnybar energi än inom bilindustrin. Vindkraften beräknas kunna sysselsätta 520 000 personer inom EU redan år 2020.

Läs hela