2011-08-12

Externa nyheter

Debatt: Låt inte klimatförnekare stoppa andelsägd vindkraft

Anders Wijkman, debattinlägg på Östran.se: Vindkraften minskar vår klimatpåverkan, sänker elpriset och möjliggör dessutom ett decentraliserat ägande av elproduktionen.

Ändå domineras debatten om vindkraften i många delar av vårt land av klimatförnekare, som inte bara viftar bort riskerna för klimatet utan därtill sprider felaktiga påståenden om vindkraftens kostnader och varnar allmänheten för att bli delägare.

Läs hela