2020-10-30

Externa nyheter

DEBATT: Låt oss skapa förutsättningar för en attraktiv kommun – och tack för ett friskt och trevligt debattklimat

SLUTREPLIK: Tack till föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället för er replik (19/10) på min debattartikel den 8 oktober.

Det är viktigt med en helhetssyn där det mesta hänger samman. Ni tar upp folkomröstningen om euron och menar att siffrorna är jämförbara med omröstningen om Ripfjället. Jag håller inte med om det. Omröstningen om euron hade över 82 procents valdeltagande. Dessutom var min poäng att folkomröstningar enbart är rådgivande eftersom det är de folkvalda politikerna som måste ta ett helhetsansvar och göra en sammantagen bedömning av förutsättningarna i varje enskild situation.

Runt omkring oss pågår omställningen mot ett hållbart samhälle där industrin och energibranschen satsar stort på fossilfrihet, inte minst för att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv som gynnar hela Sverige. För att lyckas krävs mer el. Här behöver alla kommuner och regioner ta ansvar för den utvecklingen och inte sitta med armarna i kors och leva på gamla meriter. Alla måste bidra, inte minst vår region där behovet av ny elproduktion är så stort.

Läs artikeln i DT.