2013-09-17

Externa nyheter

Debatt: LO vill att på sikt ska kärnkraften fasas ut

Daniel Löfstedt, Second Opinion har intervjuat Ingela Edlund, andre vice ordförande hos LO.

Företrädare för den energiintensiva industrin har uttryckt oro för att energiförsörjningen inte tas på allvar från politiskt håll och att följden kommer att bli högre elpriser. LO understryker också vikten av en trygg energiförsörjning och vägen fram för att lyckas handlar om att reglera och integrera marknaderna. Men på sikt tror LO att Sverige klarar sig utan kärnkraft.

Läs hela