2013-09-23

Externa nyheter

Debatt: Lokalt ägd vindkraft driver energiomställningen

Lise Nordin (MP) skriver tillsammans med Lorentz Tovatt, Grön Ungdom på debatt i Dagens samhälle.

Det är dags att skapa förutsättningar för lokalt delägande i vindkraftverk och ett system som underlättar för privatpersoner att producera egen el. Därigenom driver vi på energiomställningen också på den kommunala nivån.

Läs hela