2013-02-20

Externa nyheter

Debatt: Luften går ur vindkraften

År 2020 kan vindkraften täcka en femtedel av Sverige elbehov – lika mycket som sex kärnkraftsreaktorer. Men industrin tvekar och kräver löfte från regeringen om bättre lönsamhet. Om regeringen vill att utbyggnaden ska fortsätta måste man höja målen, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. 

Läs hela