2014-12-11

Externa nyheter

Debatt: Märklig argumentation av Svensk Energi

Svensk Energi har träffat energiminister Ibrahim Baylan (S) för samtal om vad som bör ingå i kommissionens arbete. Detta presenteras på Svensk Energis hemsida.

I ett exempel skriver Svensk Energi: ”Om kärnkraften från tre reaktorer skulle ersättas av vindkraft så skulle det innebära 17000 vindkraftverk om 3 MW styck. Detta förefaller näst intill omöjligt” Jag har svårt att förstå varför man överhuvudtaget tar med ett sådant exempel och visar för energiministern. 17000 vindkraftverk á 3 MW ger ju 51000 MW vilket i sin tur ger en årsproduktion om över 120 TWh! Jag har huvudsakligen tre invändningar mot detta gällande beräkningsmetod, effektproduktion samt marknaden.