2012-04-22

Externa nyheter

Debatt: Meningslös satsning på vindkraft

Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet:

Att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt. Pengarna borde i stället läggas på att minska utsläppen i transportsektorn.

Läs hela